Spirituelecadeaushop.nl levert geen professionele medische adviezen. Verzamel zoveel mogelijk je eigen informatie, wij zijn geen arts. Raadpleeg dus altijd je (huis)arts en/of medisch specialist. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. Deze website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van (medisch-)professionals en/of zorg verlenende instanties. De informatie is alleen bedoeld als ondersteuning.

Natuur producten

De werking van edelstenen is niet bewezen. Edelstenen en mineralen zijn natuurproducten en iedereen kan hier dus anders op reageren. Het is nooit een vervanging voor medicatie en medische zorg. Het kan een ondersteunende functie hebben. Wij raden je daarom ook altijd aan bij gezondheidsklachten naar je therapeut, (huis)arts en/of medisch specialist te gaan!

Medische Disclaimer

We raden je aan om bij medische vragen, klachten en/of symptomen dit tijdig voor te leggen bij je behandelend arts of andere zorgprofessional. We adviseren je om professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie.

Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen adviseren we om direct contact op te nemen met je eigen (huis)arts of het noodnummer.

‘Zelfzorginformatie’ is geen persoonlijk advies

In een aantal gevallen bevat de informatie op deze website ‘(zelfzorg)adviezen’ of informatie verkregen op basis van eigen ervaring. Deze ‘adviezen’ betreffen in geen geval direct medisch advies en hebben in geen enkel geval specifieke betrekking op de individuele medische situatie van jou of iemand waarvoor je informatie op deze website zoekt.

De zelfzorgadviezen moeten gezien worden als algemene richtlijnen die gelden bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse klachten. Omdat óók bij deze minder ernstige klachten complicaties kunnen voorkomen, is het van belang dat je bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten medisch professionele hulp inroept. Ook waar het informatie betreft m.b.t. het gebruik van (zelfzorg) supplementen, betreft het in geen van de gevallen een medisch advies of informatie die specifiek betrekking heeft op de individuele medische situatie van jou of iemand waarvoor je informatie op deze website zoekt.

De informatie op spirituelecadeaushop.nl

De informatie op deze website die verstrekt wordt, is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Echter, fouten (in de verwerking van deze informatie) kunnen niet altijd worden voorkomen. spirituelecadeaushop.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen naar aanleiding van de informatie die verstrekt is via de website of naar aanleiding van e-mails. Het gebruik van de verkregen informatie geschiedt dan ook voor volledig risico van jezelf. Als je vragen of opmerkingen hebt over de informatie die je werd aangeboden door spirituelecadeaushop.nl, dan kun je contact met ons opnemen.